Våra tjänster / Inkassoservice

Inkassoservice


MAGNI/FINANS erbjuder inkassoservice som en effektiv förlängning av fakturaköpet. Om en av dina fakturor förfallit utan att kunden betalat, hanterar vi den frågan.
Många upplever att det är till fördel för kundrelationen, att inte behöva driva inkasso i eget namn. MAGNI/FINANS kan ställa krav på betalning utan att det påverkar din kundrelation. Det är effektivare att vi gör det och upplevs oftast som positivt från båda parter att man slipper ta den diskussionen med sin egen kund. Dessutom har vi ett bättre resultat på våra inkassoåtgärder och får som regel betalt snabbare. Vi har rutiner på plats som innebär att påminnelse och inkassohanteras på bestämt sätt och inte är beroende av när du har tid att gå igenom kundreskontran och dessutom vidta rätt åtgärder. En ytterligare effekt av detta är att du uppmärksammas på förfallna fakturor omedelbart och genom snabba och korrekta åtgärder kan undvika kreditförluster. Har din kund nyligen fått en betalningsanmärkning så uppmärksammar vårt system det genom bevakningstjänsten vilket kan vara en viktig komponent vid handläggningen.

Du kan ägna dig åt företagets verksamhet, medan MAGNI/FINANS ser till att Du får betalt i rätt tid.

  • En effektiv förlängning av fakturaköpet

  • Vi har kunskapen för att få betalt

  • Slipp driva inkasso i eget namn

  • Ger dig tid över åt din kärnverksamhet