Om MAGNI/FINANS

Ditt factoringbolag

Att ha ett eget företag innebär höga krav och förväntningar. En egenföretagare som försöker att leva upp till alla dessa krav kan ibland uppleva att det är svårt att hinna med själva verksamheten. Vårt factoringbolag är till för att kunna hjälpa företag i behov av likviditet på ett personligt sätt så att företagen ska hinna med sin kärnverksamhet.

Tillväxt kräver kapital, men ibland kan det bli problem med likviditeten, vilket i sin tur kan ställa till problem för er som entreprenörer. Problem med likviditeten kan bero på flera orsaker, det kan vara ett företag som expanderar eller kunder som inte förmår att betala i tid. Som factoringbolag är vi medvetna om problemen och kan erbjuda er möjligheten att förbättra likviditeten i företaget.

Vi kan se era problem utifrån flera aspekter och löser dem därefter. Genom att låta oss ta hand om era fakturaärenden blir arbetsbördan lättare och ni slipper ta kontakt med era kunder för att påminna om obetalda fakturor. Ni tar hand om kundvården, vi tar hand om fakturorna. Ni får dessutom snabbare tillgång till ert kapital och kan planera er likviditet utan att oroa er för att kunderna betalar sina fakturor i tid.

Ta gärna kontakt med oss för mer information.