Kundexempel

Så här kan Magni Finans kunder se ut:

Åkeriet


Ett åkeri har kostnader som måste betalas även om det dröjer innan kundfordringarna kommer in. Bränslekostnaderna är höga och tämligen konstanta och fakturorna till bensinbolaget måste betalas om verksamheten ska kunna vara igång. Det samma gäller leasingen på fordonen, som ska betalas. 
När Magni Finans köper fakturorna kan du planera kassaflödet och få tillgång till rörelsekapital.

Byggentreprenören


Byggentreprenören har fått ett uppdrag och då är det bara att sätta igång. Material behöver köpas in och snickare sättas i arbete. Det betyder också fakturor som ska betalas och löner som ska betalas ut.  Pengar kommer inte in i företaget  förrän projektet är klart och slutfaktureringen kan göras. Då dröjer det dessutom ytterligare 30 dagar innan fakturan betalas. Då kan factoring vara lösningen. Vi köper dina fakturor och du får kapital in i företaget och kan ägna dig åt entreprenörskapet, medan Magni Finans bevakar dina fakturor.

Tjänsteföretaget


Ett tjänsteföretag har ofta ingen tillgångsmassa som kan belånas. Det är ett hyrt kontor, leasade datorer och kontorsutrustning och bilarna ägs av finansbolag. Verksamheten bedrivs inte sällan i projektform där man får betalt när arbetet eller en viss mängd av det är utfört. Dessutom är fakturan på 30 dagar innan den förfaller. Under tiden ska alla räkningar betalas, hyra och leasingavgifter betalas, personalen ska ha lön och staten sitt därtill. Då är factoring ett redskap som skapar de resurser som krävs i verksamheten.

Handelsföretaget


Ett företag som är verksamt inom handel, kanske med import av varor, har ett stort kapitalbehov. Kapital binds upp i varulager och ju mer du säljer desto mer kapital binds upp i lagret. Att dessutom vänta 30 dagar på att fakturan skall förfalla innebär att du har finansierat det sålda godset ända från inköp, lagerhållning, transporter och en månad ytterligare hos kunden. För att finansiera nya inköp i takt med att du säljer och levererar är factoring ett utmärkt verktyg. 
Du måste fortfarande finansiera lagret men inte längre än till leverans och inte när det redan finns hos din kund. Då har du använt det frigjorda kapitalet till att fylla på det egna lagret och genom en ökad omsättning skapar du en lönsam rörelse.